شنبه, آبان 03, 1393
    
می بایست آخرین نگارش برنامه فلش پلیر را نصب نمایید

  سازمان آب و برق خوزستان ماموريت دارد به عنوان يكي از كارگزاران مهم صنعت آب وتوليد انرژي برقابي كشور در قلمرو حوضه هاي آبريز استان خوزستان با رعايت كليه مقررات و قوانين از يك سو و با آزادي عمل و اختيارات قانوني از سوي ديگر نقش مهمي در تحقق راهبردها و اهداف كلي نظام مديريت آب و انرژي برقابي كشور با رعايت حقوق همه ذينفعان خصوصا جلب رضايت مشتريان داشته است.

  دراين راستا سياستگذاري، سرمايه گذاري، تنوع بخشي، منابع مالي (مشاركت مردمي و بخش غير دولتي) و برون سپاري به بخش خصوصي توانمند از ابعاد محوري ماموريت سازمان به شمار مي رود

   سازمان متعهد است ازكليه سازه هاي منابع آب و انرژي برقابي حفاظت و نگهداري كرده و به طور بهينه بهره برداري كند طرحهاي توسعه سد و نيروگاه برقابي را مطالعه كرده به اجرا گذارده و به نحو مطلوب به بهره برداري برساند از شبكه هاي آبياري وزهكشي به نحو مطلوب مديريت نمايد، از طريق كنترل كيفي آب، منابع آب شرب استاندارد براي شهروندان فراهم سازد و با اجراي فرايندهاي مطالعات پايه منابع آب و مهندسي رودخانه نسبت به احياي رودخانه، منابع آب و آبخيزداري اقدام كند.

  سازمان براي موفقيت در انجام فعاليتها و خدمات خود به توانمندسازهاي خود آگاه است و بهبود و توسعه سرمايه هاي انساني اطلاعاتي و سازماني و تعميق گسترش تحقيقات وپژوهش را از محورهاي بنيادين مامويت خود تلقي مي كند.

شرکت سهامی سازمان آب وبرق خوزستان تأمین کننده آب و تولید کننده برق در استان خوزستان می باشد که با استفاده از نیروی انسانی کارآمد وهمچنین تأمین کنندگان صلاحیت دار ، فعالیتهایی مانند شناخت، مطالعه ، توسعه ، بهره برداری بهینه از منابع آب وهمچنن تولید انرژی برق آبی ، ایجاد ، توسعه ، بهره برداری ونگهداری ازتأسیسات وسازه های برق آبی درچارچوب تکالیف مندرج درقوانین ومقررات مربوط به سیاستهای وزارت نیرو وحوزه عمل شرکت را به انجام می رساند .

این سازمان بمنظور استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 و رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی ISO14001:2004 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:1999 در محدوده فعالیتهای معاونتهای مطالعات ، طرح وتوسعه سد ونیروگاه و شبکه آبیاری و زهکشی ، بهره برداری سد ونیروگاه و شبکه های آبیاری وزهکشی و آبرسانی ونیز کنترل خطرات وپیشگیری از ایجاد حوادث با توجه به طرفهای ذینفع وبا رعایت قوانین ومقررات حاکم برصنعت وسایر الزامات مربوط به فعالیتها ، محصولات وخدمات را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده است وبمنظور دستیابی به این رسالت ونیز تأمین نیازهای مشخص شده اهداف کلی ذیل را محور فعالیتهای خود قرار داده است :

1ـ جلب رضايتمندي مشتريان و ذینفعان با ايجاد مكانيزم اندازه گيري و از طريق ارائه خدمات بموقع و مؤثر.

2ـ ارتقاء سطح دانش كاركنان و ترويج كار گروهي و افزایش خلاقیت و نوآوری از طریق آموزش مستمر.

3ـ نظارت بر عملكرد شركتهاي وابسته بمنظور بهره برداري مطلوب و نگهداري از تاسيسات و سازه هاي آبي در جهت بهينه سازي تامين آب و توليد برق .

4- افزايش سطح كمي فعاليتهاي بهره برداري در شبكه هاي آبياري و زهكشي بمنظور جلوگيري از اتلاف منابع آب.

5- افزايش سطح كمي و كيفي مطالعات پايه در جهت برآورد ميزان منابع آب .

6ـ توسعه و گسترش فعالیتهای حوزه عمل شرکت در راستای تحقق قوانین و مقررات مدیریت منابع آب کشور .

7ـ شناخت ، مطالعه ، توسعه و بهره برداري بهینه از منابع آب و انرژي برق آبي .

8ـ افزایش میزان حفاظت از منابع آبهای سطحي و زير زميني(حریم وبستر ورودخانه ها ، تالابها ، چشمه ها وزهکشهای طبیعی ) .

9ـ شناسائی استعدادهای موجود استان بمنظور افزایش کمی و کیفی طرحها و برنامه های تامین و انتقال آب برای بخشهای مختلف.

10- نظارت بر عملکرد پیمانکاران وتأمین کنندگان جهت ارائه خدمات مطلوب و کاهش حوادث و کنترل آلودگیهای زیست محیطی .

11- شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی و خطرات شغلی .

12ـ افزایش جلب مشاركتهای مردمي ، بانکها ، موسسات دولتی و غير دولتي از طریق تشویق به انجام سرمایه گذاری درتوسعه واجراي طرحهاي منابع آب.

13ـ ايجاد روحيه همدلي و مشاركت كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان و فراهم نمودن محيط سالم، اعتقاد به ارزش هاي متعالي انسان براي رشد و شكوفايي استعدادها.

 

مدیریت شرکت در جهت تحقق اهداف فوق خود را متعهد می داند وامیدوار است با همدلی ، همفکری وهمکاری تمامی کارکنان شرکت اهداف مذکور را مورد بازنگری قرارداده ودر جهت استقرار ، حفظ ونگهداری وبهبود مستمر سیستم مدیریت تلفیقی مبتنی بر استاندارهای ISO9001:2000 ،ISO14001:2004،OHSAS18001:1999 حرکت نمایند .

 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سازمان آب و برق خوزستان

  سازمان آب و برق خوزستان،يكي از سودآورترين و متعالي ترين دستگاههاي اجرايي كشور است كه به اهداف كلان نظام مديريت يكپارچه و بهم پيوسته منابع آب و انرژي برق آبي كشور در قلمرو فعاليت خود دست يافته و با بهبود راندمان و بهره وري و افزايش مستمر كارايي و اثر بخشي در همه اركان زنجيره مديريت و تكيه بر تكنولوژيهاي مدرن و جلب مشاركت هاي مردمي وسازمانهاي مرتبط، توانسته است منابع آب لازم براي به زير كشت بردن حداكثر اراضي مستعد كشت استان را با اجراي سدها و تامين شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي تامين نموده ، آب مطمئن را براي مقاصد شرب و صنعت تامين كرده وحداكثر انرژي اقتصادي را از طريق احداث نيروگاههاي برقابي و بهره برداري بهينه از نيروگاههاي موجود توليد نمايد.

 
  سازمان از طريق مديريت منابع و استفاده از كليه پتانسيل ها و مشاركت بخش خصوصي علاوه بر اجراي پروژه هاي آبياري و زهكشي و سد و نيروگاه در زمينه جاذبه هاي گردشگري پيرامون سدها اقدام نموده و برآيند اين عمليات در مجموع با حفظ حقوق شهروندي نقش بارزي در اشتغال زايي ، محروميت زدايي و ايجاد رفاه و سلامت مردم استان ايفا كرده است.

 
  سازمان با درك ضرورتهاي بقا و رشد ، سازماني رقابت پذير در عرصه منطقه بوده و صدور آب به كشورهاي حوزه خليج فارس صدور دانش و خدمات فني و مهندسي صنعت در سطح خاورميانه، مهار و بهره گيري از رودخانه هاي مرزي ومنابع آبي مشترك مبادرت نموده و نقش مهمي در تحقق اهداف اقتصادي، سياسي و امنيتي سند بخش آب و افزايش توان توليد انرژي برقابي و توسعه تاسيسات داشته است.

 
  سازمان با اتكا به رويكرد شايسته سالاري كاركناني شايسته، متعهد، خلاق، راضي و وفادار در اختيار دارد و با نگريستن به آنها به عنوان ارزشمندترين دارايي خود و با درك اهميت مسئوليت اجتماعي در توسعه پايدار به حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و توسعه منابع آب واقف است وملاحظات زيست محيطي را مبناي همه فعاليتهاي خود قرار داده است.

                 
   شبكه خبري سازمان آب و برق خوزستان    اطلاع‌رساني معاملات سازمان    پست الكترونيك    مرکز پیام کوتاه سازمان ::  30003337  
                 
   گالری تصاویر    خدمات الکترونیکی    مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه تخصصي سازمان آب و برق خوزستان    سایت‌های مرتبط  
                 
         
نظرسنجی     
نقش وب سایت سازمان آب و برق خوزستان را در تامین امر اطلاع رسانی چگونه ارزیابی می کنید ؟ثبت نظر  مشاهده نتایج
جستجو   
    
شمارنده     

557529 : تعداد بازدید کننده